Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội hợp tác với nhà máy YAZAKI tạo cơ hội thực tập và trải nghiệm thực tiễn cho sinh viên Quản trị Kinh doanh

Rate this post

Thực tập trải nghiệm thực tế là một trong những yêu cầu bắt buộc đối trong chương trình đào tạo của Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội. Hàng năm, được sự phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ của các đơn vị trong và ngoài thành phố, sinh viên các ngành trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội đã hoàn thành tốt công tác thực tập.

Nhằm mục tiêu khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện học tập tốt hơn cho sinh viên, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác đào tạo giữa các doanh nghiệp trong năm học 2023-2024, trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội hợp tác với nhà máy YAZAKI (Hải Phòng) phối hợp tổ chức thực tập trải nghiệm cho sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh tại đơn vị cụ thể:

  1. Tổng số sinh viên: toàn bộ sinh viên ngành Quản trị kinh doanh
  2. Ngành đào tạo: Ngành Quản trị Kinh doanh
  3. Thời gian: Từ ngày 07/06/2023 đế ngày 07/08/2023

Chi tiết xem tại:

Chúc cho các bạn sẽ có kỳ thực tập thành công, học hỏi được thêm nhiều kiến thức cho bản thân


Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2023