Chương Trình Đào Tạo

Chương trình Đào tạo hệ Cao đẳng của Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội

Chương trình Đào tạo ngành Thương mại điện tử trình độ Cao đẳng

2020-Th11-T5

Tên ngành, nghề: Thương mại điện tử (Electronic commerce) Mã nghề: 6340122. Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Hình thức...

Xem thêm...

Chương trình đào tạo ngành Marketing trình độ Cao đẳng

2020-Th10-T3

Tên ngành, nghề: Marketing Mã ngành, nghề: 6340135 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính quy...

Xem thêm...

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2022