Phòng Cộng tác sinh viên

Giới thiệu chung

Phòng CTSV là đơn vị chức năng trực thuộc BGH Nhà trường.
Được thành lập năm 20011, Phòng Công tác Sinh viên (PCTSV) là đơn vị chức năng trực thuộc BGH Nhà trường, là đơn vị tham mưu giúp việc cho Ban Giám hiệu trong công tác thực hiện chế độ chính sách, học bổng – học phí, khen thưởng – kỷ luật sinh viên; tư vấn sinh viên (học tập, đời sống, chỗ ở, việc làm,…); Chăm sóc sức khỏe; Quản lý sinh viên nội, ngoại trú trong thời gian học tập tại Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội.

Chức năng và nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Công tác sinh viên là đơn vị hỗ trợ, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng các hoạt động công tác về chiến lược Người học và phục vụ cộng đồng; công tác quản lý hoạt động giáo dục, tuyên truyền; quản lý hoạt động của Ban cán sự lớp; tổ chức tư vấn, hỗ trợ công tác hành chính và quản lý sinh viên; tổ chức quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao cho sinh viên; chăm sóc y tế cho sinh viên, cán bộ quản lý, giảng viên, người lao động của Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội; hỗ trợ công tác cố vấn học tập, công tác cựu sinh viên và các câu lạc bộ học thuật cho sinh viên.

2. Nhiêm vụ

 • Tham gia xây dựng các mục tiêu, kế hoạch phát triển chiến lược cho mảng Người học và phục vụ cộng đồng;
 • Tổ chức tiếp nhận sinh viên khóa mới; thực hiện các nghiệp vụ liên quan tiếp nhận hồ sơ sinh viên trúng tuyển, sinh hoạt đầu khóa, khám sức khỏe sinh viên, cấp mã số SV, phân lớp …
 • Tổ chức nhập, cập nhật, lưu trữ hồ sơ và báo cáo thống kê có liên quan như biến động tăng giảm sinh viên theo lý do, khen thưởng, kỷ luật và các mặt có liên quan đến học tập, rèn luyện của sinh viên chính quy đang học, tốt nghiệp. Trích lục, chứng thực, sao y các văn bản, hồ sơ sinh viên theo chức năng quản lý và  quy định của pháp luật. Quản lý phân hệ quản lý sinh viên, quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú.
 • Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Bộ, Trường liên quan học bổng (tài trợ, khuyến khích học tập, vay vốn đi học, trợ cấp khó khăn đột xuất), học phí, miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên.
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện, xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên, hồ sơ sinh viên tốt nghiệp.
 • Tổ chức thực hiện công tác cố vấn học tập, hỗ trợ công tác sinh viên ở các đơn vị đào tạo.
 • Tổ chức thực hiện công tác cho sinh viên tốt nghiệp đi đào tạo sĩ quan dự bị.
 • Tổ chức quản lý và điều hành bộ phận y tế, chăm sóc sức khỏe sinh viên, thực hiện công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động sinh viên, khám và cấp thuốc ban đầu cho sinh viên, khám sức khỏe đầu khóa, phối hợp kiểm tra và phòng chống dịch bệnh chủ động trong Ký túc xá sinh viên.
 • Tổ chức quản lý và điều hành hoạt động, đề xuất Ban Giám hiệu đầu tư sửa chữa, trang thiết bị Ký túc xá sinh viên (bao gồm hoạt động vệ sinh, cây cảnh, thoát nước, sửa chữa điện, nước, cơ sở vật chất trong phòng – dãy nhà ở…, hoạt động của các bãi giữ xe).
 • Chủ trì kết hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện công tác quản lý sinh viên ngoại trú.
 • Chủ trì kết hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong sinh viên, là đầu mối liên hệ giữa Nhà trường, gia đình và địa phương các vấn đề liên quan đến sinh viên.
 • Thực hiện công tác tư vấn – hỗ trợ sinh viên trong học tập, đời sống, chỗ ở, việc làm theo quy định hiện hành.
 • Phối hợp với các đơn vị trong Trường chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho sinh viên; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao khác.

Cơ cấu tổ chức

Thông tin liên hệ:

 • Điện thoại:
 • Địa chỉ:

slot gacor slot demo slot gacor 2023 slot demo https://asrama.unp.ac.id/img/slot-gacor/ slot demo slot demo slot terbaik
Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2023