Thời Khóa Biểu

Cập nhật Thời khóa biểu mới nhất Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội

Lịch thi học kỳ I năm học 2020 – 2021

2020-Th12-T3

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội thông báo Lịch thi học kỳ I năm học 2020 –...

Xem thêm...

Thời khóa biểu K9 học kỳ I năm học 2020-2021

2020-Th9-T2

Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2019-2020. Các em sinh viên theo dõi để thực hiện đúng thời...

Xem thêm...

Thông báo: Lịch học tập trung trở lại sau thời gian nghỉ phòng chống dịch virus Covid-19

2020-Th4-T4

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI                                                             Số: ...

Xem thêm...

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019-2020

2020-Th1-T2

Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2019-2020. Các em sinh viên theo dõi để thực hiện đúng thời...

Xem thêm...

Lịch thi học kỳ I năm học 2019 – 2020

2019-Th12-T6

Phòng Kiểm định và Bảo đảm chất lượng thông báo Lịch thi tuần học kỳ I năm học 2019 –...

Xem thêm...

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019 – 2020

2019-Th10-CN

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội thông báo Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2019-2020....

Xem thêm...

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2023