100% Học Thực Hành

Hateco tiên phong đào tạo thực hành từ năm 2006

100% Làm được việc

500 giờ làm việc thực tế giúp sinh viên có khả năng nhận việc ngay khi tốt nghiệp

100% Thêm nghề phụ

Sinh viên có 5 nghề phụ để lựa chọn (miễn phí)

Bạn đã sẵn sàng thay đổi tương lai?

Các Ngành Đào Tạo

Đối tác