THÔNG TIN TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh ngành công nghệ ô tô hệ chính quy năm 2024

Để đáp ứng được những nhu cầu về học tập và nhân sự chất lượng cao cho thị...

Tuyển sinh ngành tiếng Nhật – Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh ngành tiếng Nhật trình độ...

Mã trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội

Để tránh sai sót trong quá trình làm hồ sơ xét tuyển của thí sinh, các bạn cần...

Hợp tác doanh nghiệp

Buổi gặp mặt sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn và chuyên ngành Quản trị khách sạn

Nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội và Công ty Cổ...

Xem thêm

Sinh viên Kỹ thuật chế biến món ăn tại Sen Tây Hồ

Sinh viên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn thực tập tại Sen Tây Hồ

Vừa qua, phòng Hợp tác doanh nghiệp & đoàn Đại diện trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội...

Xem thêm

Sinh viên Quản trị kinh doanh lên đường thực tập tại Yazaki Hải Phòng

Thực tập doanh nghiệp là một trong những học phần bắt buộc tại Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ...

Xem thêm

Thư viện Video


Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2023