Phòng Hợp tác doanh nghiệp

Giới thiệu chung

Phòng Hợp tác doanh nghiệp được thành lập với chức năng duy trì và thiết lập các mối quan hệ với đối tác; tìm kiếm các nguồn tài trợ, học bổng; xây dựng kế hoạch các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên giữa Nhà trường với các trường trong và ngoài nước.
Chức năng nhiệm vụ của phòng được xác định rõ ràng nhằm đáp ứng đầy đủ các nguồn lực theo yêu cầu phát triển và đổi mới của trường phù hợp với Quy chế tổ chức và hoạt động của trường

Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về tổ chức, quản lý hoạt động đối ngoại của Trường.

Nhiệm vụ

 • Đầu mối xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác đối ngoại của Nhà trường;
 • Soạn thảo các văn bản quy định về công tác đối ngoại của Nhà Trường;
 • Đầu mối kết nối các doanh nghiệp, tổ chức trong nước để hợp tác trong các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường theo quy định pháp luật;
 • Tổ chức, triển khai thực hiện và quản lý các chương trình, kế hoạch về đối ngoại;
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào; chương trình làm việc của đoàn ra, đoàn vào giữa Nhà trường với các đối tác quốc tế;
 • Đầu mối biên soạn, biên tập, cung cấp và kiểm soát các thông tin, nội dung, hình ảnh về toàn bộ các hoạt động trong Trường, hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế của Nhà trường… cho các phương tiện thông tin đại chúng và các tổ chức, cá nhân khác theo quy định;
 • Làm đầu mối thu hút nguồn tài trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân cho các chương trình, hoạt động của Trường;
 • Đầu mối quản lý trao đổi sinh viên, giảng viên quốc tế;
 • Đầu mối làm thủ tục xuất nhập cảnh cho sinh viên quốc tế tham gia các chương trình giao lưu với Trường;
 • Đầu mối làm các thủ tục hành chính, tiếp nhận sinh viên nước ngoài tới đăng ký học tự túc các hệ đào tạo tại Trường;
 • Đầu mối thành lập các hội đồng thẩm định và cấp phép các chương trình liên kết đào tạo quốc tế;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ
 • Điện thoại:

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2023