Phòng Truyền thông

Giới thiệu chung

Phòng truyền thông được ra đời đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng hình ảnh thương hiệu và cách nhìn nhận về nhà trường, chức năng và nhiệm vụ của phòng được xác định rõ ràng nhằm đáp ứng đầy đủ các nguồn lực theo yêu cầu phát triển và đổi mới của trường phù hợp với Quy chế tổ chức và hoạt động của trường

Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về tổ chức, quản lý hoạt động truyền thông và phát triển thương hiệu của Trường.

Nhiệm vụ

  • Đầu mối xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác truyền thông và phát triển thương hiệu của Nhà trường;
  • Soạn thảo các văn bản quy định về công tác truyền thông của Trường;
  • Xây dựng kế hoạch và triển khai việc thiết lập, duy trì, phát triển, truyền thông giới thiệu về hình ảnh Trường và các mối quan hệ công chúng để quảng bá giới thiệu về hoạt động, kết quả và thành tựu của Nhà trường;
  • Đầu mối biên soạn, biên tập, cung cấp và kiểm soát các thông tin, nội dung, hình ảnh về toàn bộ các hoạt động trong Trường, cho các phương tiện thông tin đại chúng và các tổ chức, cá nhân khác theo quy định;
  • Thực hiện việc quản lý, lưu trữ tài liệu và thực hiện các báo cáo về các hoạt động truyền thông, quan hệ công chúng và đối ngoại của Trường;
  • Quản lý, lưu trữ, bảo quản các tư liệu: Tranh, ảnh, tài liệu, băng và đĩa ghi hình, huân, huy chương, vật kỷ niệm, lưu niệm… tại phòng truyền thống; xây dựng trang thông tin giới thiệu tư liệu lưu trữ truyền thống với viên chức, người học và khách thăm quan;
  • Triển khai thực hiện việc treo các băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, biển hiệu… đã được duyệt trong khuôn viên Trường;
  • Làm đầu mối chuẩn bị chương trình các cuộc họp báo và tiếp xúc với báo chí, tổ chức đưa tin, ảnh, các bài viết giới thiệu về Trường trên các phương tiện thông tin;
  • Xây dựng, quản lý các mạng xã hội và phương tiện truyền thông nội bộ của Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2023