Lưu trữ: Ngành đào tạo

Ngành đào tạo

Marketing

2021-Th5-T3

Mã ngành: 6340135 Thời gian đào tạo: 2 – 2.5 năm Hình thức đào tạo: Cao đẳng chính quy

Xem thêm...

Quản Trị Kinh Doanh

2021-Th5-T3

Mã ngành: 6340114 Thời gian đào tạo: 2 – 2.5 năm Hình thức: Cao đẳng chính quy

Xem thêm...

Kế Toán

2021-Th5-T3

Mã ngành: 6340301 Thời gian đào tạo: 2 – 2.5 năm Hình thức: Cao đẳng chính quy

Xem thêm...

Quản trị khách sạn

2021-Th5-T3

Tên nghề: Quản trị khách sạn Mã nghề: 6810201 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính...

Xem thêm...

Công nghệ thông tin

2021-Th5-T3

Tên ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Ứng dụng phần mềm) Mã ngành: 6480202 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình...

Xem thêm...

Kỹ thuật chế biến món ăn

2021-Th5-T3

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Mã ngành, nghề: 6810207 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình...

Xem thêm...

Tiếng Nhật

2021-Th5-T3

Mã ngành: 6220212 Thời gian đào tạo: 2.5 năm Hình thức: Cao đẳng chính quy

Xem thêm...

Thương Mại Điện Tử

2020-Th5-T2

Mã ngành: 6480215 Thời gian đào tạo: 2.5 năm Hình thức: Cao đẳng chính quy

Xem thêm...

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2022