Lưu trữ: Ngành đào tạo

Ngành đào tạo

Ngôn ngữ Hàn

2023-Th10-T6

Mã ngành: 6220211 Thời gian đào tạo: 3 năm Hệ đào tạo: Cao đẳng Chính quy

Xem thêm...

Công nghệ ô tô

2023-Th2-T4

Mã ngành: 6510216 Thời gian đào tạo: 2,5 năm Hệ đào tạo: Cao đẳng Chính quy

Xem thêm...

Thương Mại Điện Tử

2021-Th5-T3

Mã ngành: 6480215 Thời gian đào tạo: 2.5 năm Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy

Xem thêm...

Marketing

2021-Th5-T3

Mã ngành: 6340135 Thời gian đào tạo: 2 – 2.5 năm Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy

Xem thêm...

Quản Trị Kinh Doanh

2021-Th5-T3

Mã ngành: 6340114 Thời gian đào tạo: 2 – 2.5 năm Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy

Xem thêm...

Kế Toán

2021-Th5-T3

Mã ngành: 6340301 Thời gian đào tạo: 2 – 2.5 năm Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy

Xem thêm...

Quản trị khách sạn

2021-Th5-T3

Mã nghề: 6810201 Thời gian học: 2 năm Hệ đào tạo: Cao đẳng Chính quy

Xem thêm...

Công nghệ thông tin

2021-Th5-T3

Mã ngành: 6480202 Thời gian đào tạo: 02 năm Hệ đào tạo: Cao đẳng Chính quy

Xem thêm...

Kỹ thuật chế biến món ăn

2021-Th5-T3

Mã ngành: 6810207 Thời gian đào tạo: Từ 02 năm Hệ đào tạo: Cao đẳng  

Xem thêm...

Ngôn ngữ Nhật

2021-Th5-T3

Mã ngành: 6220212 Thời gian đào tạo: 2.5 năm Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy

Xem thêm...

slot thailand slot terpercaya slot dana jendralsmaya slot maxwin slot server luar demo slot slot 4d slot terbaru slot gacor slot deposit pulsa dragonslot99 slot gacor selotgacorku slot thailand slot terbaru data hk slot gacor
Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2023