Lưu trữ: Ngành đào tạo

Ngành đào tạo

Marketing

2021-Th5-T3

Mã ngành: 6340135 Thời gian đào tạo: 2 – 2.5 năm Hình thức đào tạo: Cao đẳng chính quy

Xem thêm...

Quản Trị Kinh Doanh

2021-Th5-T3

Mã ngành: 6340114 Thời gian đào tạo: 2 – 2.5 năm Hình thức: Cao đẳng chính quy

Xem thêm...

Kế Toán

2021-Th5-T3

Mã ngành: 6340301 Thời gian đào tạo: 2 – 2.5 năm Hình thức: Cao đẳng chính quy

Xem thêm...

Quản trị khách sạn

2021-Th5-T3

Tên nghề: Quản trị khách sạn Mã nghề: 6810201 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính...

Xem thêm...

Công nghệ thông tin

2021-Th5-T3

Tên ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Ứng dụng phần mềm) Mã ngành: 6480202 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình...

Xem thêm...

Kỹ thuật chế biến món ăn

2021-Th5-T3

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn Mã ngành, nghề: 6810207 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình...

Xem thêm...

Tiếng Nhật

2021-Th5-T3

Mã ngành: 6220212 Thời gian đào tạo: 2.5 năm Hình thức: Cao đẳng chính quy

Xem thêm...

Thương Mại Điện Tử

2020-Th5-T2

Mã ngành: 6480215 Thời gian đào tạo: 2.5 năm Hình thức: Cao đẳng chính quy

Xem thêm...

anaknaga.id slot gacor slot demo slot gacor 2023 slot demo slot demo slot deposit pulsa slot demo data macau data hk slot deposit pulsa slot demo slot demo slot demo slot online slot slot deposit pulsa
Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2023