Archives: Ngành đào tạo

Ngành đào tạo

Quản Trị Kinh Doanh

2020-Th4-T3

Mã ngành: 6340114 Thời gian đào tạo: 2 – 2.5 năm Hình thức: Cao đẳng chính quy

Xem thêm...

Kế Toán

2020-Th4-T3

Mã ngành: 6340301 Thời gian đào tạo: 2 – 2.5 năm Hình thức: Cao đẳng chính quy

Xem thêm...

Thương Mại Điện Tử

2020-Th4-T3

Mã ngành: 6480215 Thời gian đào tạo: 2.5 năm Hình thức: Cao đẳng chính quy

Xem thêm...

Marketing

2020-Th4-T3

Mã ngành: 6340135 Thời gian đào tạo: 2 – 2.5 năm Hình thức đào tạo: Cao đẳng chính quy

Xem thêm...

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2021