Archives: Ngành đào tạo

Ngành đào tạo

Ngành Quản Trị Kinh Doanh

2020-Th4-T3

Mã ngành: 6340114 Thời gian đào tạo: 2 – 2.5 năm Hình thức: Cao đẳng chính quy

Xem thêm...

Ngành Kế Toán

2020-Th4-T3

Mã ngành: 6340301 Thời gian đào tạo: 2 – 2.5 năm Hình thức: Cao đẳng chính quy

Xem thêm...

Ngành Thương Mại Điện Tử

2020-Th4-T3

5 / 5 ( 1 vote ) Mã ngành: 6480215 Thời gian đào tạo: 2.5 năm Hình thức: Cao đẳng...

Xem thêm...

Ngành Marketing

2020-Th4-T3

Mã ngành: 6340135 Thời gian đào tạo: 2 – 2.5 năm Hình thức đào tạo: Cao đẳng chính quy

Xem thêm...

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2021