Lưu trữ: Ngành đào tạo

Ngành đào tạo

Ngôn ngữ Hàn

2023-Th10-T6

Mã ngành: 6220211 Thời gian đào tạo: 3 năm Hệ đào tạo: Cao đẳng Chính quy

Xem thêm...

Công nghệ ô tô

2023-Th2-T4

Mã ngành: 6510216 Thời gian đào tạo: 2,5 năm Hệ đào tạo: Cao đẳng Chính quy

Xem thêm...

Thương Mại Điện Tử

2021-Th5-T3

Mã ngành: 6480215 Thời gian đào tạo: 2.5 năm Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy

Xem thêm...

Marketing

2021-Th5-T3

Mã ngành: 6340135 Thời gian đào tạo: 2 – 2.5 năm Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy

Xem thêm...

Quản Trị Kinh Doanh

2021-Th5-T3

Mã ngành: 6340114 Thời gian đào tạo: 2 – 2.5 năm Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy

Xem thêm...

Kế Toán

2021-Th5-T3

Mã ngành: 6340301 Thời gian đào tạo: 2 – 2.5 năm Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy

Xem thêm...

Quản trị khách sạn

2021-Th5-T3

Mã nghề: 6810201 Thời gian học: 2 năm Hệ đào tạo: Cao đẳng Chính quy

Xem thêm...

Công nghệ thông tin

2021-Th5-T3

Mã ngành: 6480202 Thời gian đào tạo: 02 năm Hệ đào tạo: Cao đẳng Chính quy

Xem thêm...

Kỹ thuật chế biến món ăn

2021-Th5-T3

Mã ngành: 6810207 Thời gian đào tạo: Từ 02 năm Hệ đào tạo: Cao đẳng  

Xem thêm...

Ngôn ngữ Nhật

2021-Th5-T3

Mã ngành: 6220212 Thời gian đào tạo: 2.5 năm Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy

Xem thêm...

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2023