Kế hoạch tổ chức Tuần lễ sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa cho sinh viên K10

5/5 - (1 bình chọn)

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đâu khóa 12 năm học 2020-2012 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 • Trang bị những kiến thức cơ bản cần thiết cho sinh viên khi mới vào trường, giúp sinh viên tự tin, hào hứng bước vào năm học mới.
 • Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên thông qua việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà trường, quy chế đào tạo, chính sách khen thưởng – kỷ luật… đối với sinh viên.
 • Phổ biến nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2020 – 2021.
 • Trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc của sinh viên xung quanh các vấn đề ngành học, cơ hội việc làm, định hướng nghề nghiệp…

2. Yêu cầu

 • Được tổ chức nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao.
 • Có thảo luận, đối thoại trong khi học, có đánh giá cuối đợt học.
 • Kết thúc khóa học, sinh viên phải viết bài thu hoạch.
 • Kết quả hoàn thành đợt học này là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện năm học 2020- 2021.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 7h30 – 11h30, thứ Bảy, ngày 24/10/2020

2. Địa điểm: Hội trường Nhà D

III. THÀNH PHẦN, NỘI DUNG:

1. Thành phần tham gia

 • Tân sinh viên K10 nhập học năm 2020

2. Nội dung:

 •  Quy chế đào tạo tại nhà trường
 • Phương pháp học tập và kỹ năng mềm tại cấp Đại học, Cao đẳng
 • Công tác Đoàn đội, phong trào sinh viên
 • Hội thảo định hướng cơ hội, việc làm cho sinh viên.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 • Phòng Đào tạo xây dựng, phổ biến kế hoạch học tập “”Sinh hoạt công dân đầu khóa 10″” đến GVCN và toàn thể HSSV để triển khai thực hiện
 • GVCN cất cử, đôn đốc HSSV tham gia. Có biện pháp xử lý những trường hợp vắng mặt không lí do.
 • Phòng Công tác HSSV phối hợp với các phòng ban để tổ chức chương trình.
 • Các phòng ban khác kết hợp hỗ trợ: Phòng Hành chính – Kế toán, Phòng Truyền thông, Phòng Tuyển sinh

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2023