Đại hội chi đoàn là gì? Đại hội chi đoàn có ý nghĩa gì?

2.8/5 - (22 bình chọn)

Cùng Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội tìm hiểu khái niệm, ý nghĩa chính xác của Đại hội chi đoàn trong bài viết dưới đây nhé!

Đại hội chi đoàn là gì?

Đại hội Đoàn là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ. Bao gồm việc tổng kết lại những kết quả đã đạt được trong một nhiệm kỳ hoạt động của ban chấp hành chi đoàn, trên cơ sở đó sẽ đưa ra được những phương hướng và nhiệm vụ cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn trong những nhiệm kỳ tiếp theo.

tap-huan-ky-nang-nghiep-vu-to-chuc-dai-hoi-chi-doan-nam-2023-2024
Buổi tập huấn kỹ năng nghiệp vụ tổ chức đại hội chi đoàn trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội năm 2023 – 2024

Việc tổ chức đại hội chi đoàn có vai trò rất quan trọng bởi vì thông qua báo cáo kết quả đạt được trong nhiệm kỳ sẽ giúp đoàn viên nắm được những việc mà chi đoàn đã thực hiện tốt, những công việc mà đoàn viên cũng như chi đoàn chưa làm được.

Trên cơ sở báo cáo đó thì đoàn viên cũng như chi đoàn sẽ tiến hành thảo luận để từ đó đưa ra được phướng hướng giải quyết những công việc chưa làm được góp phần nâng cao hiệu quả công việc trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Theo quy định của điều lệ đoàn thì đoàn viên có quyền: Yêu cầu tổ chức đoàn đại diện và bảo vệ quyền, những lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình, đoàn viên được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành. Đoàn việc được tham gia ứng cử, đề cử và được bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn. Đoàn viên sẽ được thảo luận, được thông tin, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về công việc của tổ chức đoàn; được tham gia vào các hoạt động đoàn tại nơi mình cư trú.

tap-huan-ky-nang-nghiep-vu-to-chuc-dai-hoi-chi-doan-nam-2023-2024
Đại hội chi đoàn trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội

Tất cả mọi hoạt động của đại hội phải được thực hiện theo đúng quy định trong điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, theo các quy định của trung ương đoàn và theo hướng dẫn của ban chấp hành đoàn trường.

Đại hội chi đoàn có ý nghĩa gì?

Đối với công tác đoàn, việc tổ chức đại hội chi đoàn có ý nghĩ quan trọng thể hiện tinh thần hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những thành tựu, đóng góp của Đoàn trong tiến trình cách mạng Việt Nam; vai trò của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền về ý nghĩa Đại hội Đoàn các cấp, trách nhiệm của đại biểu dự đại hội… 

Nhiệm kỳ của Đại hội chi đoàn diễn ra như thế nào?

– Theo quy định của điều lệ đoàn thì nhiệm kỳ đại hội của chi đoàn và tổ chức cơ sở đoàn như đại hội chi đoàn khu vực địa bàn dân cư, chi đoàn trong các trường học, đoàn trường của trường trung học phổ thông, đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên là 1 năm 1 lần.

– Đối với đại hội chi đoàn ở cơ sở; các chi đoàn trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp; đoàn trường trung cấp sẽ là 5 năm 2 lần. Đại hội đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn; Đoàn cơ sở trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp sẽ là 5 năm 1 lần.

Trong đại hội sẽ  thực hiện việc thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của ban chấp hành; quyết định phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ; thực hiện việc bầu ban chấp hành; đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội Đoàn cấp trên và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Việc tổ chức đại hội của chi đoàn sẽ do đại hội đoàn viên của chi đoàn, chi đoàn cơ sở; đại hội đoàn viên hoặc đại hội đại biểu của đoàn cơ sở sẽ do ban chấp hành chi đoàn, chi đoàn cơ sở và đoàn cơ sở triệu tập.

Từ đó có thể thấy được rằng đại hội đoàn ở những đơn vị khác nhau thì sẽ có nhiệm kỳ khác nhau theo quy định tại điều lệ đoàn như đã nêu ở trên. Việc tổ chức đại hội cần phải thực hiện theo đúng nhiệm kỳ quy định.


Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2023