Tổ chức hội nghị Cán bộ Giáo viên – người lao động năm 2019

Rate this post

Ngày 15/01/2019, tại Trường Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghệ Hà Nội long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm 2019 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm 2018 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn trường thực hiện quyền dân chủ, trực tiếp đặt vấn đề, đề xuất các ý kiến, bày tỏ nguyện vọng, đối thoại với lãnh đạo Nhà trường.

Trường Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghệ Hà Nội Tổ Chức Hội Nghị Cán Bộ Giáo Viên - Người Lao Động Năm 2019

 

Trường Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghệ Hà Nội Tổ Chức Hội Nghị Cán Bộ Giáo Viên - Người Lao Động Năm 2019

Trường Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghệ Hà Nội Tổ Chức Hội Nghị Cán Bộ Giáo Viên - Người Lao Động Năm 2019


Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2023