Khai giảng lớp cao đẳng năm 2019

Rate this post

Tại lễ khai giảng, Nhà giáo Nguyễn Mạnh Hà – Phó hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo những kết quả đạt được trong năm học 2018 – 2019 đồng thời đề ra những nhiệm vụ và kế hoạch trong năm học mới 2019 – 2020. Cũng trong năm vừa qua trường Cao đẳng Kinh tế công nghệ Hà Nội đã đạt được nhiều thành tích trong việc kết nối hướng nghiệp đầu ra của các sinh viên với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đặc biệt đã triển khai được các chương trình xuất khẩu lao động và du học với các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu… Riêng thị trường Nhật Bản đã mở được nhiều lớp thực tập sinh (InternShip) một mô hình mới kết hợp du học và việc làm cho các sinh viên cao đẳng của trường.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Phó hiệu trưởng đã biểu dương những kết quả nhà trường đạt được trong năm học qua, đồng thời đề nghị nhà trường đổi mới phát huy công tác đào tạo nguồn nhân lực để phù hợp với chiến lược phát triển mới của trường, chú trọng mở rộng phạm vi hoạt động, ngành nghề đào tạo để phục vụ chiến lược phát triển của trường và đẩy mạnh đào tạo nghề theo hướng tự động hóa phù hợp với thực tiễn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Khách mời của buổi lễ Tiến sĩ Nguyễn Đình Thuận – phó Hiệu trưởng trường trung cấp kỹ nghệ thực hành HIPT đã biểu dương sự hợp tác của hai trường trong các chương trình đào tạo liên thông của hai trường.


Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2023