Tổng hợp điểm chuẩn ngành Thương mại điện tử năm 2023

4.4/5 - (20 bình chọn)

Điểm chuẩn ngành Thương mại điện tử năm 2023 là bao nhiêu?” – Đó là thắc mắc của nhiều sĩ tử khi quyết tâm thi đỗ sau khi tốt nghiệp THPT. Bài viết này, Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội tổng hợp giúp bạn điểm chuẩn ngành Thương mại điện tử các trường trên cả nước năm 2023 để giiúp bạn có thể lựa chọn sáng suốt trong kỳ thi sắp tới.

Tham khảo ngay điểm chuẩn ngành Thương mại điện tử năm 2022.

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp Điểm chuẩn
1 Đại Học Điện Lực 7340122 A00, A01, D01, D07, XDHB 23.5
2 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7340122 A00, A01, D01, D07 15
3 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế 7340122 A00, A01, D01, C15 20
4 Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên 7340122_TD A00, D01, C00, C04 16
5 Đại học Công Nghệ TPHCM 7340122 A00, A01, D01, C00 22
6 Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM 7340122 A00, A01, D01, C01 23
7 Đại Học Công Nghiệp TPHCM 7340122 A01, D01, D90, C01 25
8 Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 7340122 A00, A01, D01, D07 25.4
9 Viện Đại Học Mở Hà Nội 7340122 A00, A01, D01 25.85
10 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng 7340122 A00, A01, D01, D90 26.5
11 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 7340122D A00, A01, D01, D90

26 – 26.5 (hệ Đại trà)

25.5-26 (hệ CLC tiếng Việt)

12 Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) 7340122 A00, A01, D01 26.5
13 Đại Học Thương Mại TM17 A00, A01, D01 27.1
14 Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM 7340122 A00, A01, D01

26.7

26.3 (CLC)

15 Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM 7340122_411 A00, A01, D01

27.05

27.02 (CLC)

26.15 (CLC bằng tiếng Anh)

16 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 7340122 A00, A01, D01, D07 28.1


Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2023