Chương trình Đào tạo Ngành Marketing

1- Kiến thức nghề nghiệp:

 • Nhận biết được xu hướng vận động của thị trường;
 • Trình bày được các mục tiêu chiến lược marketing doanh nghiệp;
 • Trình bày được quy trình lập kế hoạch các chương trình: Truyền thông, quảng cáo, tiếp thị, quảng bá thương hiệu…;
 • Phân tích được tác động của các yếu tố môi trường đến hoạt động marketing của doanh nghiệp;
 • Phân tích được ảnh hưởng về hành vi tiêu dùng của khách hàng đối với các chính sách marketing của doanh nghiệp;
 • Dự đoán được những phản ứng của người tiêu dùng đối với việc lựa chọn sản phẩm của doanh nghiệp;
 • Nhận biết và phân đoạn được các thị trường trọng điểm cho doanh nghiệp;
 • Phân biệt được chiến lược marketing cho các nhóm khách hàng khác nhau.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

 • Xây dựng được các chiến lược marketing ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;
 • Thiết lập và duy trì được chính sách giá của sản phẩm dịch vụ;
 • Phân đoạn và lựa chọn được thị trường trọng điểm cho doanh nghiệp;
 • Lập được kế hoạch và thực hiện được các chương trình: Truyền thông, quan hệ công chúng, quảng cáo, tiếp thị, quảng bá thương hiệu…;
 • Tổ chức được các hoạt động marketing cho doanh nghiệp;
 • Lập được dự toán kinh phí cho các hoạt động marketing;
 • Lựa chọn được nhân lực cho hoạt động marketing của doanh nghiệp;
 • Thiết lập được các kênh phân phối chào hàng, bán hàng và đề xuất các phương pháp cải tiến sản phẩm dịch vụ;
 • Tổ chức được các chương trình huấn luyện – đào tạo đội ngũ nhân viên marketing;
 • Ứng dụng được khoa học kỹ thuật vào hoạt động marketing;
 • Đánh giá được hoạt động marketing của doanh nghiệp và đưa ra được những tư vấn hợp lý cho lãnh đạo doanh nghiệp;
 • Sử dụng thành thạo các công cụ truyền thông thông dụng;
 • Có khả năng làm việc nhóm, có kỹ năng giao tiếp tốt với đồng nghiệp, với khách hàng.

3- Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng Marketing, sinh viên sẽ làm việc tại các vị trí:

 • Làm việc tại một số phòng ban có tính chất quản lý trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội;
 • Làm trưởng nhóm phụ trách marketing; phụ trách nhóm bán hàng;
 • Làm nhân viên phụ trách marketing, nhân viên bán hàng, nhân viên quản lý và chăm sóc khách hàng, nhân viên quan hệ công chúng, nhân viên truyền thông, nhân viên kinh doanh, nhân viên làm quảng cáo chuyên nghiệp và nhân viên tiếp thị;
 • Khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Pay for essay writing assistance to create your essays for you. They employ experienced academic writers who have the highest qualifications and are subject to specific hiring rules. Talk to your writer via chat to ask questions or clarify any instructions. Additionally, you have the option of sharing information with your writer. Writing companies can grademypaper also provide unlimited revisions. If you’re not satisfied with your work, you can always get the refund. As well as the standard of the completed product numerous essay writing services offer customers the chance to receive the draft before paying for it.

Even though buying college essays has become a very popular practice, it comes with its own risks. Many students are concerned about the risk of plagiarism, but other students aren’t. Certain students could simply choose an online writing service that provides excellent work but don’t take part with the writing process. An investigation conducted by the UK’s Daily Telegraph found that over 2000 students purchased custom essays online just math homework solver in one year. Plagiarism is the most common reason students miss out on good marks.


Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2022