Chương trình Đào tạo Cao đẳng Ngành Marketing

Tên ngành, nghề: Marketing

Mã ngành: 6340135

Trình độ đào tạo: Cao đẳng.

Hình thức đào tạo: Tập trung.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương.

Thời gian đào tạo: 3 năm

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1 Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo cử nhân Marketing của trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội nhằm đào tạo cử nhân có kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, có kiến thức chuyên môn về Marketing; có kỹ năng cơ bản để vận dụng sáng tạo và hiệu quả các kiến thức về marketing vào thực tế công việc; có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Đồng thời có kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm, có phẩm chất tốt, có khả năng học tập lên trình độ cao hơn.

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có khả năng: Độc lập thực hiện các nghiệp vụ Marketing, có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm; vận dụng được những kiến thức marketing, kiến thức quản trị kinh doanh, kiến thức pháp luật để thực hiện công việc; có khả năng sáng tạo, ứng dụng các công nghệ để giải quyết các tình huống kỹ thuật phức tạp trong nghiệp vụ của mình. Phát hiện, giải quyết kịp thời các vấn đề về bảo mật, an toàn thông tin trên mạng;

Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khỏe, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn;

Người có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng “Marketing” có thể làm việc tại các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế. Với các yêu cầu cụ thể:

1.2 Mục tiêu cụ thể:

* Kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp:

– Kiến thức:

 • Hiểu, vận dụng các quy luật cơ bản trong lĩnh vực xã hội, tự nhiên vào việc giải thích, phân tích các vấn đề kinh tế;
 • Vận dụng các quy luật kinh tế, kiến thức cơ bản vầ quản trị kinh doanh, marketing để thu thập và phân tích thông tin trong quá trình nghiên cứu, lập kế hoạch, triển khai thực hiện, và kiểm soát chương trình Marketing thuộc lĩnh vực sản xuất thương mại, du lịch, xuất nhập khẩu, dịch vụ,…
 • Có kiến thức chuyên sâu về marketing: Nghiên cứu marketing, Quan hệ công chúng, Quản trị Marketing, Marketing chiến lược, Marketing dịch vụ, Quản trị kênh phân phối, Quản trị bán hàng, Hành vi người tiêu dúng, Truyền thông Marketing;
 • Phân tích, lập kế hoạch, triển khai và đánh giá hiệu quả marketing, quản trị marketing cho các loại hình doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, cơ quan quản lý nhà nước. Tư vấn các vấn đề về thiết kế, xây dựng chiến lược thương hiệu và quản lý thương hiệu cho các sản phẩm, các loại hình doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, cơ quan quản lý nhà nước. Xây dựng chiến lược truyền thông marketing cho các loại hình doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, cơ quan quản lý nhà nước. Sử dụng các công cụ truyền thông, xử lý khủng hoảng truyền thông một cách hiệu quả.

– Kỹ năng:

 • Xây dựng được các chiến lược marketing ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;
 • Lập được kế hoạch và tổ chức thực hiện được các chương trình: Truyền thông, quan hệ công chúng, quảng cáo, tiếp thị, quảng bá thương hiệu…;
 • Lập được dự toán ngân sách cho hoạt động marketing của doanh nghiệp;
 • Lựa chọn được nhân lực và tổ chức được các chương trình huấn luyện đội ngũ marketing cho hoạt động marketing của doanh nghiệp;
 • Thiết lập được các kênh phân phối chào hàng, bán hàng và đề xuất các phương pháp cải tiến sản phẩm dịch vụ;
 • Thiết lập và duy trì được chính sách giá của sản phẩm dịch vụ;
 • Thực hiện được các hoạt động marketing điện tử trong hoạt động kinh doanh
 • Đánh giá được hoạt động marketing của đơn vị và đưa ra được những tư vấn hợp lý cho lãnh đạo doanh nghiệp;
 • Sử dụng được các công cụ truyền thông thông dụng phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ ứng dụng trong marketing;
 • Phát hiện được các vấn đề marketing có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tại đơn vị và giải quyết vấn đề một cách độc lập, hoặc theo nhóm trong phạm vi chức trách cho phép;
 • Có năng lực Tiếng Anh bậc 2/6 trở lên của khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

– Đạo đức:

 • Chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước và nôi quy của đơn vị công tác.
 • Năng động, chủ động cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và áp dụng sáng tạo trong công việc.
 • Có trách nhiệm với công việc được giao, chủ động, sáng tạo và có ý thức quan tâm đến sự phát triển nghề nghiệp của bản thân và đơn vị công tác.
 • Tự tin, có bản lĩnh và tự khẳng định năng lực của bản thân, có tinh thần cộng đồng, tập thể, sống và làm việc có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, trân trọng các giá trị đạo đức của dân tộc, hiểu biết vai trò của ngành kế toán trong cộng đồng để nâng cao giá trị của cuộc sống.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành nhân viên marketing trình độ cao đẳng, có khả năng tổ chức và quản lý, thực hiện các kế hoạch về marketing như phân phối, phát triển thị trường; tổ chức, thực hiện và cung ứng các chương trình truyền thông marketing; tổ chức và thực hiện các hoạt động marketing tác nghiệp; phát triển thông tin khách hàng; xây dựng các đề xuất chào hàng cho khách hàng; quản lý, phát triển nhóm và nhân sự marketing và dịch vụ khách hàng tại doanh nghiệp. Với các vị trí việc làm tại của người học sau tốt nghiệp:

 • Trưởng nhóm phụ trách marketing;
 • Nhân viên bán hàng và phụ trách nhóm bán hàng;
 • Nhân viên phụ trách marketing;
 • Nhân viên quản lý và chăm sóc khách hàng;
 • Nhân viên quan hệ công chúng;
 • Nhân viên truyền thông;
 • Nhân viên viên kinh doanh;
 • Nhân viên phụ trách quảng cáo tại các siêu thị, trung tâm thương mại,…

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ MÔN HỌC

– Số lượng môn học, mô đun: 33

– Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2535 giờ (100 tín chỉ)

– Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ

– Khối lượng các môn hoc, mô đun chuyên môn: 2100 giờ

– Khối lượng lý thuyết: 510 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1515 giờ; kiểm tra: 75 giờ

– Thời gian khóa học: 3 năm.

– Phương pháp đào tạo: Theo niên chế.

3. Nội dung chương trình

Chuong trinh khung -Marketting

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2023