Thông báo: Về việc cho sinh viên đi học trở lại

4/5 - (1 bình chọn)

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội thông báo thời gian đi học trở lại như sau:

1. Học sinh, sinh viên (HSSV) bắt đầu học từ ngày 08/03/2021.
– Riêng đối với HSSV thường trú tại tỉnh Hải Dương được nghỉ thêm 02 tuần đến hết ngày 21/03/2021. Trong quá trình nghỉ học 02 tuần nói trên HSSV không bị tính vào điều kiện dự thi kết thúc học phần.
– Giáo viên cố vấn nắm bắt tình hình số lượng sinh viên tại Hải Dương và thông báo tới sinh viên tại Hải Dương về lịch nghỉ học và thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ y tế.
2. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bênh Covid-19 tại Phòng chuyên môn, Khoa, Ban, Trung tâm đào tạo trước và trong thời gian cho học sinh, sinh viên quay trở lại học

Thông báo số 25 vv cho HSSV đi học trở lại


Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2023