Thông báo lịch học Giáo dục Quốc phòng năm học 2020 – 2021

5/5 - (2 bình chọn)

Căn cứ vào Chương trình đào tạo và kế hoạch của Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội năm học 2020 – 2021. Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội thông báo chương trình học Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên khóa K10 như sau:

1. Thời gian học: Dự kiến từ ngày 11/01/2021 – 24/01/2021.

2. Địa điểm: Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Xã Xuân Sơn – Thị xã Sơn Tây – TP. Hà Nội

3. Yêu cầu:

– Sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ theo quy định.

– Chuẩn bị tư trang cá nhân, ăn mặc gọn gàng, lịch sự.

– Chấp hành nghiêm túc sự sắp xếp, điều tiết đưa, đón của các cán bộ, nhân viên Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội.

– Giữ trật tự, vệ sinh môi trường trong suốt quá trình tập trung tại trường, trên đường đi và tại Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Phòng Đào tạo đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp để thực hiện nhằm đảm bảo quá trình đưa, đón sinh viên được an toàn, thuận lợi. Yêu cầu các sinh viên có tên trong danh sách thực hiện đúng theo kế hoạch trong thông báo này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc nảy sinh, đề nghị các đơn vị và các sinh viên thông tin về phòng để kịp thời giải quyết.


Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2023