Sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp THPT 2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 24/3/2023, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 06/2023/TT-BGDĐTsửa đổi một số điều Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT.

Theo đó, Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT  sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT với một số nội dung đơn cử như sau:

1. Sửa đổi quy định về các vật dụng được phép mang vào phòng thi

Theo đó, tại Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT đã sửa đổi điểm m khoản 4 Điều 14 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT như sau:

Chỉ được mang vào phòng thi: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat Địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý.

Như vậy, tại Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT đã bỏ quy định về việc được mang các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác vào phòng thi.

2. Sửa đổi thành phần Hội đồng ra đề thi tốt nghiệp THPT

Hiện hành, theo khoản 2 Điều 17 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định về Hội đồng ra đề thi tốt nghiệp THPT gồm:

(1) Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Cục QLCL hoặc lãnh đạo Vụ Giáo dục Trung học;

(2) Các Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Cục trưởng Cục QLCL, lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc Bộ GDĐT và lãnh đạo các phòng, trung tâm thuộc Cục QLCL;

(3) Ủy viên, thư ký, người làm nhiệm vụ về tin học – kỹ thuật là công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Bộ GDĐT; trong đó, ủy viên thường trực là công chức thuộc Cục QLCL;

(4) Người soạn thảo đề thi và phản biện đề thi là những công chức, viên chức, giáo viên đã và đang công tác tại các cơ sở giáo dục đào tạo, viện nghiên cứu; mỗi bài thi/môn thi có một Tổ ra đề thi gồm Tổ trưởng và người soạn thảo đề thi, phản biện đề thi;

(5) Lực lượng công an do Bộ Công an điều động;

(6) Bảo vệ, y tế, nhân viên phục vụ do Bộ GDĐT điều động.

Tuy nhiên, thành phần tại (3) và (4) mục này đã được Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT sửa đổi như sau:

– Ủy viên, thư ký, người làm nhiệm vụ về tin học – kỹ thuật là công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ GDĐT; trong đó, ủy viên thường trực là công chức thuộc Cục QLCL;

– Người soạn thảo đề thi và phản biện đề thi là công chức, viên chức ngành Giáo dục hoặc các viện nghiên cứu; giảng viên cơ hữu, giáo viên cơ hữu đang công tác tại các cơ sở giáo dục. Mỗi bài thi/môn thi có một Tổ ra đề thi gồm Tổ trưởng và người soạn thảo đề thi, phản biện đề thi.

Như vậy, tại thành phần Hội đồng ra đề thi tốt nghiệp THPT đã bỏ quy định với người lao động của các đơn vị thuộc Bộ GDĐT; giáo viên đã và đang công tác tại các cơ sở giáo dục đào tạo, viện nghiên cứu và bổ sung đối tượng là giảng viên cơ hữu, giáo viên cơ hữu đang công tác tại các cơ sở giáo dục.

Chi tiết Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT như sau:


Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2023