Lễ ký kết chương trình chuyển giao sinh viên với Trường Dongwon

Rate this post

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội đã ký kết chương trình chuyển giao sinh viên với trường Cao đẳng Dongwon (Hàn Quốc)

Một số hình ảnh buổi lễ ký kết chương trình chuyển giao sinh viên giữa trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội và trường Cao đẳng Dongwon

Cao Đẳng Kinh Tế Ký Kết Chương Trình Chuyển Giao Sinh Viên Với Trường DONGWON

Cao Đẳng Kinh Tế Ký Kết Chương Trình Chuyển Giao Sinh Viên Với Trường DONGWON

Cao Đẳng Kinh Tế Ký Kết Chương Trình Chuyển Giao Sinh Viên Với Trường DONGWON


Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2022