Hướng dẫn chi tiết cách nhập Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023 trực tuyến

5/5 - (1 bình chọn)

Theo thông báo của Bộ Giáo dục, thí sinh sẽ được cấp tài khoản và tiến hành đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023 trực tuyến trong khoảng thời gian từ ngày 04/5 đến 17 giờ ngày 13/5/2023. Sau đó, thí sinh chủ động điền thông tin cá nhân trên Phiếu đăng ký trực tuyến sau đó sẽ được nhà trường in phiếu và ký xác nhận. Bài viết Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội hướng dẫn chi tiết cách nhập phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến năm 2023. 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản và đổi mật khẩu

Thí sinh truy cập đường link http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn để tiến hành điền thông tin đăng nhập. Tài khoản là số chứng minh thư (căn cước công dân) và mã đăng nhập (mật khẩu) mà điểm tiếp nhận hồ sơ cung cấp hoặc trong mail đã nhận. Sau khi đăng nhập, màn hình Đổi mã đăng nhập sẽ được hiển thị. Thí sinh thực hiện đổi mã đăng nhập (đổi mật khẩu).

Mật khẩu thay đổi phải đảm bảo là mật khẩu mạnh: gồm ít nhất 8 ký tự, bao gồm cả ký tự số, ký chữ đặc biệt, ký tự in hoa, ký tự in thường.

Bước 2: Nhập thông tin trên phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023 trực tuyến

Sau khi đổi mã đăng nhập thành công, màn hình nhập phiếu đăng ký trực tuyến hiển thị. Thí sinh nhập các thông tin trên phiếu đăng ký. Thí sinh điền đúng thông tin trong giấy khai sinh, căn cước công dân của mình.

Lưu ý:
+ Mục ảnh: Ảnh chỉ nhận các định dạng ‘jpg’, ‘jpeg’. Ảnh tại lên tại mục này là ảnh thẻ. Thí sinh khi chụp ảnh thẻ tại quán có thể xin lại file ảnh để tải lên tại mục này.

+ Mục 5. Nơi/hộ khẩu thường trú:(*) Nếu thí sinh đã biết mã Tỉnh(TP), Quận(Huyện), Xã(Phường) (đối với thuộc xã khó khăn, đặc biệt khó khăn)thì thí sinh có thể nhập trực tiếp vào các ô. Nếu thí sinh chưa biêt mã Tỉnh(TP), Quận(Huyện), Xã(Phường) thì thí sinh nhấn vào nút biểu tượng tìm kiếm.

+ Mục 6. Nơi học THPT hoặc tương đương: Nếu thí sinh đã biết mã Tỉnh(TP) và trường THPT thì có thể điền trực tiếp vào ô Tỉnh(TP) và trường THPT. Nếu thí sinh không biết mã Tỉnh(TP) và trường THPT thì thí sinh click vào nút biểu tượng tìm kiếm.

Màn hình tìm kiếm Tỉnh(TP) hoặc trường THPT hiển thị. Thí sinh nhấn vào các ô để chọn Tỉnh(TP) hoặc trường THPT, sau đó nhấn Chọn.

Bước 3: Lưu phiếu đăng ký dự thi

Thí sinh chú ý lưu phiếu đăng ký dự thi để hoàn thiện việc đăng ký. Mọi thao tác đều phải thực hiện đầy đủ đến bước cuối cùng.

Bước 4: In phiếu đăng ký dự thi

Thí sinh đăng nhập tài khoản, chọn Phiếu đăng ký => Chi tiết phiếu đăng ký=> In phiếu đăng ký

Trong trường hợp thí sinh muốn sửa Phiếu đăng ký dự thi, thí sinh làm theo các bước sau:

I. Sửa phiếu đăng ký khi điểm tiếp nhận chưa vào duyệt

Bước 1: Thí sinh đăng nhập tài khoản, chọn Phiếu đăng ký => Chi tiết phiếu đăng ký=> Nhấn sửa phiếu đăng ký

Bước 2: Sửa các thông tin, nhấn cập nhật phiếu đăng ký

II. Sửa phiếu đăng ký khi điểm tiếp nhận từ chối duyệt

Bước 1: Thí sinh đăng nhập vào tài khoản, hiển thị popup thông báo từ chối duyệt có hiển thị nội dung từ chối duyệt. Nhấn cập nhật Phiếu đăng ký

Bước 2: Sửa các thông tin, nhấn Cập nhật phiếu đăng ký để lưu các thông tin vừa sửa


Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2023