kế toán

Học ngành Kế toán có dễ xin việc không?

2020-Th2-T3

Kế toán không còn là ngành học xa lạ nhưng hầu hết các bạn thí sinh khi đăng kí theo...

Xem thêm...

Học ngành Kế toán yêu cầu những gì?

2020-Th2-T3

Theo đánh giá của các chuyên gia tư vấn hướng nghiệp, khi chọn ngành nghề theo học, việc xác định...

Xem thêm...

Học ngành Kế toán ra trường làm gì?

2020-Th2-T3

Sinh viên học ngành Kế toán ra trường làm gì? và làm việc ở đâu? Đây không chỉ là nỗi...

Xem thêm...

Cao đẳng Kế toán học gì ?

2020-Th2-T3

Kế toán là gì? Cao đẳng kế toán học những gì? Là những thắc mắc được rất nhiều các bạn...

Xem thêm...

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội Tuyển sinh năm 2022