Ngành Quản trị kinh doanh

Nên học Quản trị kinh doanh hay Thương mại điện tử ?

2020-Th4-T2

“Nên học Quản trị kinh doanh hay Thương mại điện tử?” – Một câu hỏi phân vân của nhiều học...

Xem thêm...

Ngành Quản trị doanh nghiệp là gì?

2020-Th2-T3

Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ là ngành đào tạo chuyên sâu kiến thức về quản lý trong...

Xem thêm...

Trường Cao Đẳng Kinh Tế tuyển sinh năm 2020